1.1 Mục tiêu:

  • Rèn luyện cho học viên có đủ khả năng làm tốt bài thi Chứng chỉ Quốc gia của Bộ Giáo dục- Đào tạo hoặc trường Đại học An Giang, Đại học KHTN tổ chức
  • Trong thời gian nhanh nhất, học viên sẽ được ôn tập vốn kiến thức căn bản và thực hành những dạng đề thi thường gặp trong đề thi chứng chỉ Quốc gia.

1.2 Đối tượng:

  • Có nhu cầu lấy chứng chỉ Quốc gia để xin việc làm.
  • Sinh viên muốn lấy bằng Anh văn theo yêu cầu của các trường Đại học.

1.3 Chương trình đào tạo:

STT

CẤP ĐỘ

 

NỘI DUNG

THỜI LƯỢNG (TIẾT)

GIÁO TRÌNH

GHI CHÚ

1

A1

INTERACTIONS 1 (Chương 1-5)

72

INTERACTIONS 1 – Silver Edition

Grammar, Listening, Speaking, Reading, Writing

NXB: Mc Graw-Hill Education; NXB Tổng hợp TP. HCM (08/2009)

2

A2

INTERACTIONS 1 (Chương 5-10)

72

3

B1

INTERACTIONS 2 (Chương 1-5)

72

INTERACTIONS 2 – Silver Edition

Grammar, Listening, Speaking, Reading, Writing

(NXB: Mc Graw-Hill Education; NXB Tổng hợp TP. HCM)

4

B2

INTERACTIONS 2 (Chương 5-10)

72

5

C1

MOSAIC 1

(Chương 1-5)

72

MOSAIC 1 – Silver Edition

Grammar, Listening, Speaking, Reading, Writing

(NXB: Mc Graw-Hill Education; NXB Tổng hợp TP. HCM)

6

C2

MOSAIC 1

(Chương 5-10)

72