1.1 Mục tiêu:

  • Chương trình trang bị cho học viên những kỹ năng Anh ngữ cần thiết để phát triển toàn diện các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, đặc biệt chú trọng phát triển khả năng đàm thoại bằng Tiếng Anh tự nhiên và lưu loát nhất.

 1.2 Đối tượng:

Chương trình dành cho những người yêu thích giao tiếp/đàm thoại bằng tiếng Anh

1.3 Chương trình đào tạo:

STT

CẤP ĐỘ

NỘI DUNG

THỜI LƯỢNG (TIẾT)

Giáo Trình

Ghi chú

1

Đàm thoại 1

(Starter)

Unit 1-6

72

Person to Perton – Starter

Author: Jack C. Richards

Publisher: Oxford – 2005

2

Đàm thoại 2

(Elementary)

Unit 7-12

72

3

Đàm thoại 3

(Pre-Intermediate)

Unit 1-6

72

Person to Person 1

Author: Jack C. Richards, David Bycina, Ingrid Wisniewska

Publisher: Oxford -2005

4

Đàm thoại 4

(Intermediate)

Unit 7-12

72

5

Đàm thoại 5

(Upper-Intermediate)

Unit 1-6

72

Person to Person 2

Author: Jack C. Richards, David Bycina, Ingrid Wisniewska

Publisher: Oxford -2005

6

Đàm thoại 6

(Avanced)

Unit 7-12

72