1.1 Mục tiêu:

  • Biết cách chào hỏi hằng ngày, nghe và gọi tên các đồ vật – con vật, đếm số, diễn tả thời tiết, nói về ngày giờ, màu sắc, hỏi và trả lời nhũng câu hỏi thông dụng bằng tiếng Anh.
  • Năng động, hoạt bát, nhạy bén, dạn dĩ, ứng xử linh hoạt tình huống bằng tiếng Anh.

1.2 Đối tượng:

Chương trình xây dựng cho các bé tiểu học một nền tảng vững chắc ngay từ buổi đầu tiếp xúc với tiếng Anh.

1.3 Chương trình đào tạo

STT

CẤP ĐỘ

NỘI DUNG

THỜI LƯỢNG (TIẾT)

GIÁO TRÌNH

GHI CHÚ

1

BABY

Lesson 1-29

60

Let’s Go – Let’s Begin

(NXB: Oxford University Press)

2

BABY 1

Unit 1-10

60

Let’s Go 1

(NXB: Oxford University Press)

3

BABY 2

Unit 1-8

60

Let’s Go 2

(NXB: Oxford University Press)

4

BABY 3

Unit 1-8

60

Let’s Go 3

(NXB: Oxford University Press)

5

BABY 4

Unit 1-8

60

Let’s Go 4

(NXB: Oxford University Press)

6

BABY 5

Unit 1-8

60

Let’s Go 5

(NXB: Oxford University Press)

7

BABY 6

Unit 1-8

60

Let’s Go 6

(NXB: Oxford University Press)