Trung tâm có các phòng thực hành được trang bị máy tính cấu hình mạnh. Các phòng máy được kết nối Internet tốc độ cao, có wifi, bảng viết, bút viết bảng, điều hòa, … đảm bảo cho việc giảng dạy, tổ chức kiểm tra … khi có yêu cầu.

phongmay1

 

 

 

 

phongmay2