( Tin học văn phòng nâng cao )

                              Microsoft Access

 •     Thời gian: 160 Tiết (3 tháng)
 •     Đối tượng: Biết sử dụng vi tính, đã học xong chương trình tin học văn phòng.
 •     Học Phí: Liên hệ trung tâm
 •     Đặc biệt: Lớp học chỉ có 20 học viên, mỗi người sẽ học trên một máy vi tính, phòng máy lạnh

 

         Nội dung:

 • Giời thiệu về Access
 • Thiết kế bảng dữ liệu (table) và các ràng buộc toàn vẹn về dữ liệu (cột, khóa, bảng)
 • Khai thác các thông tin trong CSDL
 • Thiết kế biểu mẫu
 • Thiết kế bảng báo cáo (Report)
 • Sử dụng macro
 • Tạo Menu, thanh công cụ và một số tiện ích Access.
 • Viết lệnh trong Module (ứng dụng ngôn ngữ Basic vào lập trình CSDL
 • qua ADO/DAO)

367371