( Tin Học Văn Phòng )

                         Microsoft Windows

                         Word & Excel

                         Internet, Email

 •    Thời gian học : 120 Tiết ( 3 tháng )
 •    Đối Tượng : Tất cả mọi đối tượng
 •    Học Phí : Liên hệ trung tâm
 •    Đặc Biệt : Lớp học chỉ có 20 học viên, mỗi người sẽ học trên một máy vi tính, phòng máy lạnh

 

Nội dung: 

 • Cơ bản về hệ thống máy tính
 • Hệ điều hành Microsoft Windows
 • Sừ dụng các bộ gõ tiếng việt
 • Microsoft Word
 • Microsoft PowenrPoint
 • Microsoft Excel
 • Sử dụng internet: duyệt web, e-mail, chat….

367371