Học viện sẽ cung cấp chương trình đào tạo đạt chuẩn chất lượng về quy trình phát triển công nghệ cao nhất thế giới CMM level 5.
“Chương trình của chúng tôi được thiết kế theo phương pháp cho phép sinh viên áp dụng tối đa kiến thức được học vào các dự án. Đây là chương trình đào tạo dựa trên kinh nghiệm thực hiện dự án và đạt chuẩn CMM level 5 (mức cao nhất) về phát triển nội dung. Một tổ chức đạt được chứng chỉ này là một đảm bảo hàng đầu về chất lượng của sản phẩm cuối cùng”.
Lộ trình đạt chuẩn CMM trên thế giới (5 cấp):

  • Level 1: Làm trước tính sau.
  • Level 2: Có kế hoạch và giám sát quy trình thực hiện dự án.
  • Level 3: Định nghĩa đầy đủ quy trình ở mức toàn bộ tổ chức.
  • Level 4: Đo đạc định lượng các bước thực hiện quy trình để đảm bảo chính xác.
  • Level 5: Liên tục cải thiện để nâng cao chất lượng quy trình thực hiện.