• Thời gian học: 2,5 tháng
  • Đối tượng học:  Học viên yêu thích kỹ thuật sửa chữa máy tính,…
  • Học phí: Liên hệ trung tâm

 

NỘI DUNG:

  • Lắp ráp và cài đặt một hệ thống máy tính hoàn chỉnh
  • Khai thác các trình tiện ích hệ thống như: Quản lý đĩa cứng, tạo đĩa CD, cài đặt nhiều hệ điều hành trên một máy, sao lưu và phục hồi dữ liệu, xữ lý sự cố,…
  • Cài đặt;  Vận hành; Bảo trì phòng net; Phòng game;  Wifi-coffe;  Mạng LAN cho doanh nghiệp nhỏ.

bacsimaytinh24h_180_9