Thời gian học: 3,5 tháng.

  •        Đối tượng: Học viên đã có kiến thức hệ điều hành Windows XP, làm việc trên hệ điều hành Windows XP từ 3 tháng trở lên.
  •        Học phí: Liên hệ trung tâm.
  •        Đặc biệt: lớp chỉ có 20 người, mỗi người sẽ học trên một máy vi tính, phòng máy lạnh.

 

Nội  dung:

  • Lắp rắp và cài đặt một hệ thống máy tính hoàn chỉnh
  • Khai thác các dữ liệu tiện ích hệ thống: quản lý đĩa cứng, sao lưu và phục hồi dữ liệu, chuẩn đoán lỗi, xử lý sự cố, nâng cấp máy vi tính và các thiết bị ngoại vi.
  • Căn bản về xây dựng một hệ thống mạng SOHO.
  • Xây dựng hệ thống mạng Workgroup trên Windows XP.
  • Chia sẻ tài nguyên trên mạng.
  • Khắc phục một số sự cố thường gặp trên hệ thống mạng.

ACNA