• Thời gian học: 3.5 tháng
 • Đối tượng: Học viên có trình độ Tin Học cơ bản
 • Học phí:  Liên hệ trung tâm

Đặc Biệt : Lớp học chỉ có 20 học viên , mỗi người sẽ học trên một máy vi tính, phòng máy lạnh.

 

Nội dung : 

 • Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng sau:
 • Nền tảng mỹ thuật liên quan đến ngành quảng cáo, in ấn…
 • Khả năng ứng dụng các nguyên tắc mỹ thuật trong thiết kế
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành đồ họa và các công cụ hỗ trợ
 • Khả năng sáng tạo, kiến thức quản lý và phát triển sản phẩm
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, kiến thức ngoại ngữ
 • Đặc biệt khả năng làm việc nhóm, khả năng tư duy và tác phong làm việc độc lập,…

Graphic-design

 • Name No

  Học phí bao nhiêu vậy?