• Thời gian học: 3.5 tháng
  • Đối tượng: Học viên có trình độ Tin Học cơ bản ( Tương đương trình độ A)
  • Học phí: Liên hệ trung tâm

          Đặc Biệt : Lớp học chỉ có 20 học viên , mỗi người sẽ học trên một máy vi tính, phòng máy lạnh.

 

Nội Dung :

  •  HTML, CSS, Javascript, PHP & MySQL.
  • Tự tổ chức, thiết kế, xây dựng, cập nhật thông tin, bảo trì các ứng dụng trên web
  • Quản Trị các web website cho các cơ quan, đơn vị….

shutterstock_23387509

  • Thien Luat

    xin chào trung tâm, mình muốn đăng kí học lớp thiết kế và lập trình website. Khi nào trung tâm mới mở khóa mới và học phí là bao nhiêu? Xin cảm ơn