- Số tiết: 72 tiết

- Đối tượng: giáo viên các trường Tiểu học, THCS, THPT, sinh viên, học sinh, cán bộ, nhân viên,…và những người có nhu cầu.
- Yêu cầu: Đã có kiến thức cơ bản về sử dụng máy tính.
- Mục tiêu: Ôn tập kiến thức 6 Module: IU01, IU02, IU03, IU04, IU05, IU06 của thông tư 03 của Bộ Thông Tin &Truyền Thông để thi lấy chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.
+ Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về máy tính, phần cứng, phần mềm…; các quy định pháp luật liên quan khi sử dụng phần mềm, internet; kỹ năng sử dụng máy tính, làm việc trên các hệ điều hành; khai thác các ứng dụng, dịch vụ internet;…
+ Trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng xử lý văn bản cơ bản, sử dụng bảng tính và trình chiếu cơ bản
- Học phí: 600.000 đồng (bao gồm tài liệu học tập, không gồm lệ phí thi).
- Lịch học: linh hoạt, các ngày trong tuần hoặc cuối tuần thứ bảy & Chủ nhật.
- Hình thức học: Trực tiếp trên máy, mỗi người 1 máy.
- Hình thức thi: Trung tâm có tổ chức thi định kỳ theo lịch tại trung tâm.
- Nội dung:

STT

Mã Module

Tên Module

Nội dung

1

IU01

Hiểu biết về CNTT cơ bản Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính, các ứng dụng của CNTT-TT, cơ bản về an toàn thông tin…

2

IU02

Sử dụng máy tính cơ bản Làm việc với hệ điều hành, quản lý file/folder, sử dụng một số phần mềm tiện ích (nén/giải nén, diệt virus…), sử dụng tiếng Việt trên máy tính.

3

IU03

Xử lý văn bản cơ bản Ms Word 2010 cơ bản

4

IU04

Sử dụng bảng tính cơ bản Ms Excel 2010 cơ bản

5

IU05

Sử dụng trình chiếu cơ bản Ms PowerPoint 2010 cơ bản

6

IU06

Sử dụng Internet cơ bản Sử dụng trình duyệt web, truy cập trang web, gửi nhận thư điện tử, tìm kiếm thông tin…