Microsoft Windows

                              Word & Excel

                              PowerPoint

                              Access

  •     Thời gian học: Luyện thi A 60 TIẾT , Luyện B 80 TIẾT
  •     Đối tượng: Đã học xong chương trình đại cương.Tin học văn phòng nâng cao
  •     Học Phí Luyện A, B: Liên hệ trung tâm
  •     Đặc biệt: Lớp chỉ có 20 học viên, mỗi người sẽ học trên một máy vi tính, phòng máy lạnh.

 

 

Nội dung:

  • Hệ điều hành Microsoft Windows
  • Microsoft Word.
  • Microsoft PowerPoint
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Access

367371