• Hệ thống đào tạo theo tiêu chuẩn ISO 9001. Sinh viên được quản lý chặt chẽ từ khi đăng ký cho đến khi tốt nghiệp bằng phần mềm ENCORE.
  • Thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại đầy đủ phục vụ tốt nhất cho quá trình giảng dạy và học tập.
  • Bộ phận Nghiên cứu và Triển khai (R&D) của Học viện NIIT luôn nghiên cứu để cho ra những giáo trình hoàn thiện, cập nhật và ứng dụng công nghệ mới nhất.
  • Phương pháp đào tạo tiên tiến LACC bao gồm bốn yếu tố: Xây dựng, Cộng tác, Thực nghiệm, Ứng dụng, chú trọng mối tương tác giữa giảng viên và sinh viên nhằm phát huy tối đa khả năng của người học.
  • Lớp học nhỏ 20 sinh viên
  • Bối cảnh công ty và môi trường làm việc thật.
  • Phát triển tính chuyên nghiệp tập trung vào hội thảo, dự án (có bảo vệ), ISAS.