Phát triển website (web development)

  • Thiết kế website.
  • Bảo trì & nâng cấp website.
  • Quản trị & và cập nhật website.
  • Tư vấn giải pháp quảng bá bằng website.

Công nghệ : mã nguồn mở (PHP&MySQL, CMS WordPress).

thiet_ke_web_site